Page is under construction!

Dokumenti 2022:
Izvestaj o donetim odlukama sa redovne sednice skupstine akcionara 17.06.2022 PP Miletic ad Sombor

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara 17.06.2022 PP Miletic ad Sombor

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara 15.06.2022 PP Miletic ad Sombor

Zapisnik sa sednice odbora direktora PP Miletic ad Sombor

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Miletic ad Sombor

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Miletic ad Sombor

Predlog odluke o promeni pravne forme PP Miletic ad Sombor

Dokumenti 2021:
Obavestenje o otudjenju sopstvenih akcija PP Miletic ad Sombor

Obavestenje akcinarima o prinudnom otkupu akcija izdavaoca PP Miletic ad Sombor

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP Miletic ad Sombor

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja PP Miletic ad Sombor

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju PP Miletic ad Sombor

Odluka o prinudnom otkupu akcija PP Miletic ad Sombor

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja PP Miletic ad Sombor

Odluka o raspodeli dobiti PP Miletic ad Sombor

Izvestaj o bitnom dogadjaju 05.11.2021 PP Miletic ad Sombor

Informator (tacka 13) PP Miletic ad Sombor

Odluka o prinudnom otkupu akcija PP Miletic ad Sombor

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Miletic ad Sombor ; 14.10.2021

Obavestenje o nacinu utvrdjivanja akcija PP Miletic ad Sombor

Izvestaj o bitnom dogadjaju

Poziv za redovn sednicu skupstine akcionara PP Miletic-a 29.06.2021

Predlozi odluka

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara 21.06.2021

Godisnji finansijski izvestaj o poslovanju za 2020

Dokumenti 2020:
Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija

Obavestenje akcionarima

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

Zapisnik sa vandrede sednice skupstine akcionara 16.11.2020

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Izvestaj o bitnom dogadjaju (odrzanoj vandrednoj sednici skupstine) 16.11.2020.

Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP Miletic-a 16.11.2020

Izvestaj o bitnom dogadjaju 31.07.2020..

Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara PP Miletic-a 31.07.2020

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za sednicu skupstine akcionara PP Miletic-a 31.07.2020

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP Miletic-a 31.07.2020

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP Miletic-a 11.03.2020

Izvestaj o bitnom dogadjaju 11.03.2020..

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za sednicu skupstine akcionara 11.03.2020..

Izvestaji.

Dokumenti 2019:
Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara odrzane dana 28.12.2019.

Predlog odluke za razresenju i o imenovanju eksternog revizora za 2019. godinu za sednicu skupstine akcionara 28.12.2019.

Predlog odluke za sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor 28.12.2019

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor 28.12.2019

Poziv za vandrednu sednicu Skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor za 28.12.2019

Zapisnik sa redovne sednice Skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor odrzane 25.06.2019

Odluke skupstine i gl.listici PP "Miletic" AD Sombor 25.06.2019

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Miletic" AD Sombor 25.06.2019

Predlog odluke o usvajanju predlozenog dnevnog reda za redovnu sednicu skupstinu akcionara PP "Miletic" AD Sombor 25.06.2019

Poziv za redovnu sednicu skupstinu akcionara PP "Miletic" AD Sombor 25.06.2019

Godisnji finansijski izvestaj za 2018.godinu PP "Miletic" AD Sombor

Godisnji dokument o objavljenim informacijama PP "Miletic" AD Sombor

Dokumenti 2018:
Objava za sajt PP "Miletic" AD Sombor

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor, odrzane 14.09.2018.

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Miletic" AD Sombor, od 14.09.2018.

Predlozi odluka za sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor, za 14.09.2018.

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor, dana 14.09.2018.

Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor odrzane 25.06.2018.

Odluka o raspodeli dobiti PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o imenovanju eksternog revizora PP "Miletic" AD Sombor, za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o sticanju sopstvenih akcija PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja PP "Miletic" AD Sombor, za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvestaja revizora za PP "Miletic" AD Sombor, za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvestaja Odbora Direktora PP "Miletic" AD Sombor, za 2017. godinu

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Materijali za redovnu skupstinu akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Godisnji finansijski izvestaj za 2017 PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o otkazivanju skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Dokumenti 2017:
Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Zapisnik sa skupstine PP "Miletic" AD Sombor 14.09.2017

Osnivacki akt:
Osnivacki akt PP "Miletic" AD Sombor

Statut:
Odluka o izmenama i dopunama statuta PP "Miletic" AD Sombor

Poljoprivredna proizvodnja "Miletic" AD Sombor

Venac Vojvode Radomira Putnika 1,

25000 Sombor


Telefon: +381 25 515 0161 / +381 25 515 0170 Email: ppmiletic@abp.rs